Yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet

Yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet

 

Yhteiskuntasitoumuksessa eri toimijat sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan konkreettisin teoin. Yhteiskuntasitoumukseen kuuluu kahdeksan tavoitetta, jotka ohjaavat sen vision toteutumista. Tavoitteet käsittävät kestävän kehityksen ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin, terveyden ja kestävän talouden sekä kestävien elämäntapojen edistämisen näkökulmista. Toimenpidesitoumuksella toteutat yhtä tai useampaa yhteiskuntasitoumuksen tavoitetta.

 

Lue lisää yhteiskuntasitoumuksen tavoitteista >

 

Yhteiskuntasitoumus

YHTEISKUNTASITOUMUS Taustalla kansallinen kestävä kehitys

Yhteiskuntasitoumukset tavoitteet

Luontoa kunnioittava päätöksenteko

Järkevällä päätöksenteolla loppu luonnon monimuotoisuuden köyhtymiselle.

Kestävät elämäntavat

Luonnonvarojen kulutus ympäristön kannalta kestävälle tasolle. Lisää kestävästi tuotettuja tuotteita ja palveluita.

Työtä kestävästi

Korkea työllisyysaste kaikille yhteiskuntaryhmille ja mahdollisuus hyvään työhön. Lisää vihreää taloutta.

Vaikuttavien kansalaisten yhteiskunta

Kaikilla kansalaisilla on tasa-arvoinen mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja yhteisiin asioihin. Lisää avoimuutta myös hallintoon.

Hiilineutraali yhteiskunta

Energiatehokkaiden, uusiutuvien ja monimuotoisten ratkaisujen myötä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Kestävät yhdyskunnat

Entistä paremmat mahdollisuudet paikallisyhteisöjen hyvinvoinnin lisäämiselle. Lisää kohtaamispaikkoja.

Resurssiviisas talous

Suomi yhteiskuntavastuullisen liiketoiminnan kärkimaaksi. Kestäviä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja kansallisesti ja globaalisti.

Yhdenvertaisuus

Hyvä terveys, koulutus ja työllistyminen kaikille yhteiskunnan jäsenille.