Kuvabanneri toimenpidesitoumus

Toimenpidesitoumukset - konkreettinen keino edistää kestävää kehitystä

Toimenpidesitoumukset - konkreettinen keino edistää kestävää kehitystä

Yritykset, kunnat, valtion organisaatiot sekä erilaiset järjestöt ja yhteisöt voivat antaa konkreettisen kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen. Sitoumuksilla viedään eteenpäin yhteiskuntasitoumuksen ja Agenda 2030 kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitteita. Toimenpidesitoumukset tehdään Sitoumus2050.fi-palvelussa. 

Toimenpidesitoumuksilla toimijat sitoutuvat omalta osaltaan edistämään yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden toteutumista. Toimenpidesitoumukset tähtäävät 5–10 vuoden aikana toteutettaviin konkreettisiin toimenpiteisiin, toimintatapojen muutoksiin ja innovatiivisiin kokeiluihin, jotka edistävät yhteisesti sovittuja tavoitteita.

Sitoumuksen laatija asettaa sitoumukselleen tavoitteet, mittarit sekä aikataulun. Sitoumuksen on luotava uutta, oltava mitattava sekä noudatettava kestävän kehityksen periaatteita. 

Näin teet toimenpidesitoumuksen

Pohtikaa ja päättäkää sisäisesti, mikä on sellainen organisaationne toiminnalle luonteva teema tai asia, jonka ympärille solmitte sitoumuksen. Sitoumusidea voi lähteä oman toimintanne kehittämisestä, jo olemassa olevan tavoitteen kirittämisestä, kokonaan uudesta toimintamallista, tuotteesta tai ratkaisusta tai jonkin asian levittämisestä laajemmalle yhteiskuntaan. Jotta sitoumusprosessilla on todellista vaikuttavuutta, on toimenpidesitoumuksissa oltava jotakin uutta sitoumuksen antajalle. Konkreettinen sitoumus voi kohdistua yhteen tai moneen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteeseen.

Toimenpidesitoumuksen voi tehdä yksin, yhdessä jonkin toisen toimijan kanssa, koko toimialana tai haastaa toisia toimijoita. Konkreettisten toimenpidesitoumusten ei tarvitse rajoittua Suomeen; kestävän kehityksen periaatteiden (globaali, ylisukupolvisuus) mukaisesti voi sitoumus kohdistua myös toimitusketjuihin, maihin tai toimintoihin Suomen ulkopuolella. Sitoumus voi olla iso tai pieni, pitkän aikavälin muutos tai kampanjaluonteinen teko.

Sitoumuksen pääset tekemään rekisteröitymällä palveluun sivun yläreunasta. 

Toimenpidesitoumuksella tulee olla:

  • otsikko
  • tavoitteet ja tavoitteiden mittarit
  • aikataulu
  • mahdollisesti toimenpidesitoumukseen liittyvää muuta lisätietoa, jonka haluaa jakaa muiden kanssa.

Katso täältä tarkemmat ohjeet sitoumuksen tekoon >>

Näin teet kattositoumuksen

Toimenpidesitoumuksiin lukeutuva kattositoumus on vaihtoehto organisaatiolle tai joukolle organisaatioita, jotka haluavat osoittaa työnsä kokonaisvaikutuksia, seurata yhteisten tavoitteiden toteutumista ja lujittaa yhteistyötä toimijoiden välillä.  Kattositoumus voi olla työkalu esimerkiksi kunnalle, joka haluaa kutsua alueensa yrityksiä kestävyystavoitteiden toteuttamiseen. Tavoitteet ja mittarit voivat olla yhteisiä mutta myös organisaatiokohtaisia kattositoumuksen sisällä.  

Kattositoumuksia ovat tehneet esimerkiksi: 

Kouvolan kaupungin varhaiskasvatus  

Luontopositiivinen Jyväskylä  

Kattositoumus luodaan kuten tavallinen toimenpidesitoumus Sitoumus2050-verkkopalvelussa. Sitoumus muuttuu toimenpidesitoumukseksi, kun se saa ensimmäisen liittyjänsä.

Tuumasta toimeen - ja seurantaan!

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii työtä, seurantaa ja viestintää. Kun sitoumus on kirjattu Sitoumus2050 -palveluun ja julkaistu, se tulee julkiseksi. Kestävän kehityksen toimikunta, pääsihteeristö ja asiantuntijapaneeli seuraavat ja tukevat sitoumuksia ja niiden edistymistä.

Kestävän kehityksen pääsihteeristö pyytää sitoumuksen tehneitä tahoja raportoimaan vuosittain sitoumuksen etenemisestä. Sitoumuksen antaja raportoi omien toimiensa sujumisesta Sitoumu2050.fi-verkkopalveluun . Sitoumuksen antaja voi raportoida toimenpidesitoumuksen etenemisestä myös omien seurantajärjestelmiensä tai raportointiaikataulujensa mukaan.


Lisää ohjeita sitoumuksen tekemiseen ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä >> 

Esimerkkejä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten toimenpidesitoumuksista >>