Viesti sitoumuksestasi!

Muista kertoa sitoumuksestasi muille ja haastaa yhteistyökumppanisi mukaan työhön! Hyödynnä viestinnässä valmiita somepohjia!

Lataa valmiit pohjat käyttöösi!

Sisältöjulkaisija

commitment-statistics-portlet Portlet

Sitoumus saa aikaan muutosta

Sitoumus saa aikaan muutosta

Uusimpia tuloksia:

Nested Applications

Sitoumus saa aikaan muutosta artikkeli 1

Orkla Suomi

Orkla Suomi tarjoaa vaihtoehtoja vähemmällä sokerilla

Lue lisää

Sitoumus saa aikaan muutosta artikkeli2

Napapiirin energia ja vesi Oy

Lentotuhkan hyötykäyttöä lannoitteena

Lue lisää

Sitoumus saa aikaan muutosta artikkeli3

Lahden kaupunki

Kaupungin tapahtumiin vegaaniset tarjoilut

Lue lisää

Kaikki mukaan (etusivun otsikko)

Kaikki mukaan! Katso mitä muut ovat tehneet

Sisältöjulkaisija

Miten voit osallistua - otsikko

Nested Applications

Tee tästä ravitsemussitoumus >

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus

Tee tästä Green deal -sitoumus

Materiaalitehokkuuden sitoimus

Sisältöjulkaisija

Yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet otsikko

Toimenpidesitoumuksilla edistetään näitä yhteiskuntasitoumuksen tavoitteita:

Yhteiskuntasitoumukset tavoitteet

Luontoa kunnioittava päätöksenteko

Järkevällä päätöksenteolla loppu luonnon monimuotoisuuden köyhtymiselle.

Kestävät elämäntavat

Luonnonvarojen kulutus ympäristön kannalta kestävälle tasolle. Lisää kestävästi tuotettuja tuotteita ja palveluita.

Työtä kestävästi

Korkea työllisyysaste kaikille yhteiskuntaryhmille ja mahdollisuus hyvään työhön. Lisää vihreää taloutta.

Vaikuttavien kansalaisten yhteiskunta

Kaikilla kansalaisilla on tasa-arvoinen mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja yhteisiin asioihin. Lisää avoimuutta myös hallintoon.

Hiilineutraali yhteiskunta

Energiatehokkaiden, uusiutuvien ja monimuotoisten ratkaisujen myötä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Kestävät yhdyskunnat

Entistä paremmat mahdollisuudet paikallisyhteisöjen hyvinvoinnin lisäämiselle. Lisää kohtaamispaikkoja.

Resurssiviisas talous

Suomi yhteiskuntavastuullisen liiketoiminnan kärkimaaksi. Kestäviä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja kansallisesti ja globaalisti.

Yhdenvertaisuus

Hyvä terveys, koulutus ja työllistyminen kaikille yhteiskunnan jäsenille.

GREEN DEAL Green dealilla muovijäte kuriin

Green deal Green dealilla muovijäte kuriin

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Sopimukseen sitoutuvat osapuolet sopivat yhteisestä tavoitteesta, toimista ja seurannasta. Sopimusta voidaan käyttää ohjauskeinona lainsäädännön asemesta.


Lue lisää ympäristöministeriön sivuilta »

Ravitsemussitoumus

Ravitsemussitoumus Edistetään yhdessä ravitsemussuositusten toteutumista

Ravitsemussitoumus on toimintamalli, joka auttaa ja kannustaa ruoka-alan toimijoita ja sidosryhmiä parantamaan ruokavalion ravitsemuslaatua sekä edistämään ravitsemusvastuullisia toimintatapoja. Tavoitteellinen ja mitattava toimenpidesitoumus on oiva työkalu esimerkiksi yrityksen tai yhteisön oman 

 

Lue lisää Ruokaviraston sivuilta