Sitoumuksen hyödyt

Sitoumustyypit - erilaisia tapoja edistää kestävää kehitystä


Yritykset, kunnat, valtion organisaatiot, järjestöt ja kansalaiset  voivat asettaa sitoumuksen tekemällä mitattavia tavoitteita omalle työlleen kestävän kehityksen edistämiseksi ja mahdollistamiseksi. 

  • Yritykset, kunnat, valtion organisaatiot ja järjestöt voivat tehdä kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia tai liittyä mukaan green deal sopimuksiin, elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen tai ravitsemussitoumukseen.
  • Kestävän elämäntavan sitoumus on yksityishenkilöiden tekemä sitoumus.   

Kaikkia sitoumuksia yhdistää mitattavat tavoitteet, jotka vievät eteenpäin YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteita. Sitoumukset julkaistaan sitoumus2050 -palvelussa, joka toimii ikkunana Suomessa tehtävälle kestävän kehityksen työlle. Palvelussa oma sitoumus saa näkyvyyttä, toisaalta sitoumuksen julkaisu palvelussa edellyttää tulosten raportoimista.

 

Tutustu sitoumuksiin ja tee oma sitoumus!

Tutustu sitoumuksiin ja tee oma sitoumus!

Nested Applications

NOSTO: Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus

Ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus Suomessa.

Lue lisää aiheesta

NOSTO: Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus

Toimenpidesitoumus

Konkreettinen keino eri organisaatioille edistää kestävää kehitystä.

Lue lisää aiheesta

NOSTO: Kestävät elämäntavat

Kestävät elämäntavat

Testaa hiilijalanjälkesi ja laadi sitoumus sen pienentämiseksi.

Lue lisää aiheesta

NOSTO: Materiaalitehokkuuden sitoumus

Materiaalitehokkuuden sitoumus

Elinkeinoelämän ja valtionhallinnon vapaaehtoinen toimintamalli Suomen matkalla kiertotalousyhteiskunnaksi.

Lue lisää aiheesta

NOSTO: Green deal

Green deal -sopimukset

Vapaaehtoiset green deal -sopimukset edistävät kiertotaloutta ja hillitsevät ilmastonmuutosta.

Lue lisää aiheesta

NOSTO: Ravitsemussitoumus

Ravitsemussitoumus

Ruoka-alan toimijoiden työkalu ravitsemusvastuullisuuden kehittämiseen.

Lue lisää aiheesta

Sitoumus tuo monia hyötyjä

Sitoumus tuo monia hyötyjä 

Tavoitteellinen ja mitattava toimenpidesitoumus on hyvä työkalu esimerkiksi yrityksen ja yhteisön oman toiminnan kehittämisessä.

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus -työkalun toimivuutta arvioitiin vuonna 2017 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeena. Selvityksessä todettiin, että sitoumus on oiva tapa edistää kestävää kehitystä.

 

Toimenpidesitoumuksen tehneistä tahoista *

  • 97 % mielestä sitoumus edistää kestävän kehityksen toteutumista omassa toiminnassa
  • 92 % mukaan sitoumus auttaa olemaan oman toimialan edelläkävijä
  • 89 % sanoo, että sitoumuksesta on hyötyä maineelle
  • 77 % kokee sitoumuksen auttavan verkostoitumisessa
  • 81 % saa sitoumuksesta apua markkinointiin

* kyselyyn vastanneet 

Lue lisää selvityksestä täältä >