Mikä on sitoumus2050?

Yhteiskuntasitoumus – strategia ja ainutlaatuinen työkalu

 

Yhdessä kohti kestävämpää tulevaisuutta

 

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan sopima kansallinen kestävän kehityksen strategia ja samalla konkreettinen työkalu. Se on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. 

 

Yhteiskuntasitoumuksessa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Yhteiskuntasitoumuksen visiona on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi.

 

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n, tavoitteiden toteuttamiseksi Suomessa.

 

 

Toimenpidesitoumukset konkreettinen keino edistää kestävää kehitystä

 

Käytännön toimet määrittävät kestävän kehityksen sisällön. Organisaatiot, yritykset ja yksityishenkilöt voivat antaa konkreettisen kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Toimenpidesitoumukset annetaan sitoumus2050.fi-palvelussa. 

 

Sitoumustyö tuo yritykset, kansalaisyhteiskunnan toimijat sekä julkisen sektorin yhteen ainutlaatuisella tavalla. Idea on yksinkertainen: konkreettisia tekoja, mitattavia tuloksia.

 

Toimenpidesitoumuksilla toimijat sitoutuvat omalta osaltaan edistämään yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden toteutumista. Toimenpidesitoumukset tähtäävät 5–10 vuoden aikana toteutettaviin konkreettisiin toimenpiteisiin, toimintatapojen muutoksiin ja innovatiivisiin kokeiluihin, jotka edistävät yhteisesti sovittuja tavoitteita.

 

 

Sitoumuksen laatija asettaa sitoumukselleen tavoitteet, mittarit sekä aikataulun. Sitoumuksen on luotava uutta, oltava mitattava sekä noudatettava kestävän kehityksen periaatteita. Sitoumuksen voi kohdistaa yhteen tai useaan yhteiskuntasitoumuksen kahdeksasta tavoitteesta. Yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet sisältävät kattavasti kaikki Agenda 2030 -toimintaohjelman 17 päätavoitetta.

 

Toimenpidesitoumuksen lisäksi toimija voi tehdä Green deal - tai ravitsemussitoumuksen. Lue lisää Green deal -sitoumuksista täältä ja ravitsemussitoumuksista täältä.

 

Katso toimenpidesitoumusten kriteerit täältä.

Lue kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus kokonaisuudessaan täältä.

 

 

Sitoumuksen hyödyt

 

Toimenpidesitoumus tuo hyötyjä 

 

Sitoumus tuo monia hyötyjä mukava oleville toimijoille. Tavoitteellinen ja mitattava toimenpidesitoumus on hyvä työkalu esimerkiksi yrityksen ja yhteisön oman toiminnan kehittämisessä.

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus -työkalun toimivuutta arvioitiin vuonna 2017 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeena. Selvityksessä todettiin, että sitoumus on oiva tapa edistää kestävää kehitystä.

 

Kyselyyn vastanneista toimenpidesitoumuksen tehneistä tahoista

  • 97 % mielestä sitoumus edistää kestävän kehityksen toteutumista omassa toiminnassa
  • 92 % mukaan sitoumus auttaa olemaan oman toimialan edelläkävijä
  • 89 % sanoo, että sitoumuksesta on hyötyä maineelle
  • 77 % kokee sitoumuksen auttavan verkostoitumisessa
  • 81 % saa sitoumuksesta apua markkinointiin

 

Lue lisää selvityksestä täältä >