Sitoumustarinat

Sitoumustarinat - erilaisia tapoja edistää kestävää kehitystä

 

Nostamme esiin eri sitoumuksissa mukana olevien tahojen esimerkillisiä toimia, joilla edistetään kestävää kehitystä.

 

Tutustu tarinoihin!

Nested Applications

NOSTO: Monetra

Sitoumustarina: Monetra

Monetra on mukana kestävien hankintojen green deal -sopimuksessa, jonka tavoitteena on vähentää haitallisia aineita varhaiskasvatuksen ympäristössä.

Lue tarina

NOSTO: Jyväskylä

Sitoumustarina: Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupunki on tehnyt kestävän kehityksen kattositoumuksen.

Lue tarina

NOSTO: CGI

Sitoumustarina: CGI

IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiö CGI on tehnyt kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen.

Lue tarina

NOSTO: Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen esimerkit

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa mukana olevat yritykset edistävät kestävää kehitystä monin tavoin.

Tutustu esimerkkeihin