Materiaalitehokkuuden sitoumus

Materiaalitehokkuuden sitoumuksilla edistetään kiertotaloutta


Materiaalitehokkuuden sitoumus on elinkeinoelämän ja valtionhallinnon välinen vapaaehtoinen toimintamalli ja yksi keskeinen työkalu Suomen matkalla kiertotalousyhteiskunnaksi. Sitoumustoiminnassa toimialaliitot sopivat koko alaa koskevista yhteisistä mitattavista materiaalitehokkuustavoitteista.

Yritykset voivat valita toimintansa kannalta mielekkäimmät ja tehokkaimmat keinot yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Materiaalitehokkuuden sitoumukset tuottavat monenlaisia hyötyjä ympäristölle, yhteiskunnalle ja yrityksille. Sitoumustoiminnan onnistunut toimeenpano edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja parantaa samalla yritysten kannattavuutta resurssien tehokkaamman käytön ansiosta. 


Voimassa olevat materiaalitehokkuuden sitoumukset

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus >>


Merkittäviä ja mitattavia tuloksia

Ensimmäisen kauden 2019-2021 aikana sitoumuksessa mukana olleet yritykset vähensivät jätteen määrää 25 miljoonaa kiloa materiaalien käyttöä vähentämällä ja kierrätystä lisäämällä. Lisäksi yritykset vähensivät ruokahävikkiä kolmen vuoden aikana lähes 12 miljoonaa kiloa. Materiaalitehokkuustoimilla yritykset raportoivat säästäneensä myös rahaa yli 17 miljoonaa euroa. Lue lisää elintarvikealan tuloksista Motivan verkkopalvelussa >> 

Miten mukaan materiaalitehokkuuden sitoumukseen?

Onko toimialasi kiinnostunut parantamaan kilpailukykyä ja vastuullisuutta materiaalitehokkuuden sitoumuksella? Toimialajärjestön edustaja, ota yhteyttä Motivaan, niin lähdetään yhdessä kokoamaan kiinnostuneiden edelläkävijöiden joukkoa ja valmistelemaan alan vapaaehtoista sitoumusta. Tavoitteena on, että sitoumukset laajenevat Suomessa myös muille toimialoille.

 

Lisätietoja 


Motiva Oy

Asiantuntija Elina Fast, elina.fast@motiva.fi

Asiantuntija Kimmo Heponiemi, kimmo.heponiemi@motiva.fi


Lue lisää materiaalitehokkuuden sitoumuksista Motivan verkkopalvelussa >>