Sitoumuksen hyödyt

 

The benefits of making an operational commitment 

 

Making a commitment can bring concrete benefits for your organization. By setting clear targets and measures for your commitment, it can become an useful tool for developing your business or organization.

Operational commitment was evaluated in a government’s assessment in 2017. The assessment stated that the commitment is a very effective way to promote sustainable development in society.

In a survey made to those who had made an operational commitment

  • 97 % said that the commitment furthers sustainable development in their work
  • 92 % said that the commitment helps to become a forerunner in sustainable development
  • 89 % said that the commitment improved their reputation
  • 77 % felt that the commitment helps in networking
  • 81 % said that the commitment can be used in marketing

 

Tutustu sitoumuksiin ja tee oma sitoumus!

Tutustu sitoumuksiin ja tee oma sitoumus!

Nested Applications

NOSTO: Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus

Ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus Suomessa.

Lue lisää aiheesta

NOSTO: Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus

Toimenpidesitoumus

Konkreettinen keino eri organisaatioille edistää kestävää kehitystä.

Lue lisää aiheesta

NOSTO: Kestävät elämäntavat

Kestävät elämäntavat

Testaa hiilijalanjälkesi ja laadi sitoumus sen pienentämiseksi.

Lue lisää aiheesta

NOSTO: Materiaalitehokkuuden sitoumus

Materiaalitehokkuuden sitoumus

Elinkeinoelämän ja valtionhallinnon vapaaehtoinen toimintamalli Suomen matkalla kiertotalousyhteiskunnaksi.

Lue lisää aiheesta

NOSTO: Green deal

Green deal -sopimukset

Vapaaehtoiset green deal -sopimukset edistävät kiertotaloutta ja hillitsevät ilmastonmuutosta.

Lue lisää aiheesta

NOSTO: Ravitsemussitoumus

Ravitsemussitoumus

Ruoka-alan toimijoiden työkalu ravitsemusvastuullisuuden kehittämiseen.

Lue lisää aiheesta

Sitoumus tuo monia hyötyjä

Sitoumus tuo monia hyötyjä 

Tavoitteellinen ja mitattava toimenpidesitoumus on hyvä työkalu esimerkiksi yrityksen ja yhteisön oman toiminnan kehittämisessä.

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus -työkalun toimivuutta arvioitiin vuonna 2017 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeena. Selvityksessä todettiin, että sitoumus on oiva tapa edistää kestävää kehitystä.

 

Toimenpidesitoumuksen tehneistä tahoista *

  • 97 % mielestä sitoumus edistää kestävän kehityksen toteutumista omassa toiminnassa
  • 92 % mukaan sitoumus auttaa olemaan oman toimialan edelläkävijä
  • 89 % sanoo, että sitoumuksesta on hyötyä maineelle
  • 77 % kokee sitoumuksen auttavan verkostoitumisessa
  • 81 % saa sitoumuksesta apua markkinointiin

* kyselyyn vastanneet 

Lue lisää selvityksestä täältä >