Tulokset

Sitoumuksella tuloksia

Tavoitteellinen ja mitattava toimenpidesitoumus on hyvä työkalu esimerkiksi yrityksen ja yhteisön oman toiminnan kehittämisessä. Kerromme täällä sitoumusten tuloksista ja voit selata sitoumusten lukumääriä sekä raportoituja toimenpiteitä. 

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus -työkalun toimivuutta arvioitiin vuonna 2017 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeena. Selvityksessä todettiin, että sitoumus on oiva tapa edistää kestävää kehitystä.

Toimenpidesitoumuksen tehneistä tahoista *

  • 97 % mielestä sitoumus edistää kestävän kehityksen toteutumista omassa toiminnassa
  • 92 % mukaan sitoumus auttaa olemaan oman toimialan edelläkävijä
  • 89 % sanoo, että sitoumuksesta on hyötyä maineelle
  • 77 % kokee sitoumuksen auttavan verkostoitumisessa
  • 81 % saa sitoumuksesta apua markkinointiin

* kyselyyn vastanneet

Lue lisää selvityksestä täältä >

 

Sitoumus2050-vuosijulkaisu

Yhteiskuntasitoumuksen vuosiraporteissa kerromme sitoumusten edistymisestä ja esittelemme vuosittain palkitut sitoumukset.

Tutustu sitoumusten tuloksiin >> Kestävän kehityksen sitoumusten ja green dealien vuosijulkaisu 2022
 

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen tuloksia koosteena

Sitoumukseen liittyneet yritykset raportoivat yhteensä 74 toimenpidettä vuonna 2022. Ruokahävikin vähentäminen oli keskeisin tavoite ja siinä edistyttiin monin eri toimenpitein. Uudet hinnoittelumallit, ruoka-avun ohjaus ja dataan perustuva ennakointi auttoivat yrityksiä vähentämään hävikkiä. Elintarviketeollisuudessa keskityttiin tuotantoprosessien parantamiseen, mittauksen kehittämiseen ja uusien tuoteinnovaatioiden käyttöönottoon, jotka mahdollistivat aiemmin käyttämättömien sivuvirtojen hyödyntämisen. Kaiken kaikkiaan ruokahävikki väheni 427 tonnia.

Raportoidut toimenpiteet tuottivat kokonaisuudessaan kustannussäästöjä noin 2,45 miljoonaa euroa. 

Lue lisää >>