Uusi strategia julkaistu

Uusi kestävän kehityksen strategia 2022-2030 julkaistiin 25.4.2022. Strategian tavoitteena on viitoittaa tietä kohti luonnon kantokyvyn turvaavaa, hyvinvoivaa ja globaalisti visuaalista Suomea.

Lue lisää

Sisältöjulkaisija

commitment-statistics-portlet Portlet

Sitoumus saa aikaan muutosta

Sitoumus saa aikaan muutosta

Ajankohtaista juuri nyt:

Nested Applications

Sitoumus saa aikaan muutosta artikkeli2

Uusi strategia

Kestävän kehityksen strategia 2022-2030 on julkaistu 25.4.2022.

Lue lisää

Sitoumus saa aikaan muutosta artikkeli 1

Uusi sitoumus

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen uusi kausi käynnistyi, ravintola-ala mukaan

Lue lisää

Sitoumus saa aikaan muutosta artikkeli3

Uusi green deal

Muovisten kertakäyttöisten annospakkausten green deal sopimus

Lue lisää

Kaikki mukaan (etusivun otsikko)

Kaikki mukaan! Katso mitä muut ovat tehneet

Sisältöjulkaisija

Miten voit osallistua - otsikko

Nested Applications

Tee tästä ravitsemussitoumus >

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus

Tee tästä Green deal -sitoumus

Materiaalitehokkuuden sitoimus

Sisältöjulkaisija

Yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet otsikko

Toimenpidesitoumuksilla edistetään näitä yhteiskuntasitoumuksen tavoitteita:

Yhteiskuntasitoumukset tavoitteet

Luontoa kunnioittava päätöksenteko

Järkevällä päätöksenteolla loppu luonnon monimuotoisuuden köyhtymiselle.

Kestävät elämäntavat

Luonnonvarojen kulutus ympäristön kannalta kestävälle tasolle. Lisää kestävästi tuotettuja tuotteita ja palveluita.

Työtä kestävästi

Korkea työllisyysaste kaikille yhteiskuntaryhmille ja mahdollisuus hyvään työhön. Lisää vihreää taloutta.

Vaikuttavien kansalaisten yhteiskunta

Kaikilla kansalaisilla on tasa-arvoinen mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja yhteisiin asioihin. Lisää avoimuutta myös hallintoon.

Hiilineutraali yhteiskunta

Energiatehokkaiden, uusiutuvien ja monimuotoisten ratkaisujen myötä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Kestävät yhdyskunnat

Entistä paremmat mahdollisuudet paikallisyhteisöjen hyvinvoinnin lisäämiselle. Lisää kohtaamispaikkoja.

Resurssiviisas talous

Suomi yhteiskuntavastuullisen liiketoiminnan kärkimaaksi. Kestäviä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja kansallisesti ja globaalisti.

Yhdenvertaisuus

Hyvä terveys, koulutus ja työllistyminen kaikille yhteiskunnan jäsenille.